Nieuwsbrief Verwijzersplatform september 2021

15/09/2021
Nieuwsbrief september 2021:
Vormingen in de kijker
- CHC-model en WISC-V / WAIS IV in de praktijk
- Focusdag Autismespectrumstoornissen (ASS)
Vormingen uitgesteld, maar niet afgesteld
- Kwaliteitsvol schrijven
- Focusdag dubbeldiagnose
Vormingen in de pijplijn
Oproep medewerking onderzoek methodiek zorgwaartebepaling minderjarigen
Bevragingen Verwijzersplatform
Korte aankondiging buddysysteem
Infonota’s VAPH
Nieuwsbrief
2021