Nieuwsbrief Verwijzersplatform juli 2020

27/07/2020
INHOUD NIEUWSBRIEF:
Herstart testfase methodiek zorgzwaartebepaling minderjarigen
Uitbreidingsbeleid en Budgettoekenningen PVB en PAB
Persoonsvolgende financiering minderjarigen: opstart uitgesteld
Vormingsaanbod
Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)
Tips en opvolging rond Helios
Buddysysteem voor ZZI-inschalers
Infonota’s
Nieuwsberichten VAPH
2020
Nieuwsbrief