Nieuwsbrief Verwijzersplatform juli 2020

27/07/2020
INHOUD NIEUWSBRIEF: Herstart testfase methodiek zorgzwaartebepaling minderjarigen Uitbreidingsbeleid en Budgettoekenningen PVB en PAB Persoonsvolgende financiering minderjarigen: opstart uitgesteld Vormingsaanbod Vlaamse toeleidingscommissie (VTC) Tips en opvolging rond Helios Buddysysteem voor ZZI-inschalers Infonota’s Nieuwsberichten VAPH
2020
Nieuwsbrief