Nieuwsbrief Verwijzersplatform februari 2021

23/01/2022
In deze nieuwsbrief komen volgende thema's aan bod:
Nieuwe medewerker Verwijzersplatform
Mozaïekbesluit 5 - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap.
ZZI
Infonota's
Nieuwsbrief
2021