Nieuwsbrief Verwijzersplatform februari 2020

03/02/2020
Inhoud:
-Mozaiekbesluit 4
-Start vernieuwd ZZI
-Stand van zaken PVF minderjarigen
-Testfase methode zorgzwaartebepaling minderjarigen van start gegaan
-Vormingen
*bijstandsorganisaties en budgestbesteding
*CHC-model en WISC V in de praktijk
*Focusdag dubbeldiagnose
-Infonota's
*INF 20/81 wijzigingen IMB
2020
Nieuwsbrief