Nieuwsbrief Verwijzersplatform december 2021

13/12/2021
Nieuwsbrief december 2021:
Vacature inschaler transitie internaten
Vragen mbt PAB toekenningen
Bevraging wachttijden MDT's
Opvolging buddysysteem
Brief langstwachtenden
Infonota’s VAPH
Nieuwsbrief
2021