Vormingen in de kijker

17/12/2019

In 2020 staan er een aantal vormingen op maat van de MDT's op het programma. Zo organiseren we onder andere een infosessie over bijstandsorganisaties en budgetbeheer, een cursus kort en bondig schrijven, een focusdag rond dubbeldiagnose, een infomoment over het CHC-model en de WISC V.
Meer informatie over deze vormingen kan u terugvinden via deze pagina: https://verwijzersplatform.be/vormingsaanbod-2019-2020