Maatregelen corona + FAQ-lijst

16/03/2020

Vanuit het Verwijzersplatform namen we contact op met het VAPH en het agentschap Opgroeien met een aantal gerichte vragen rond de werking van de MDT's en de geldende maatregelen rond het corona-virus.
Gezien de vele vragen die leven mbt de corona-maatregelen en de impact hiervan op de MDT's, hebben we een FAQ-lijst opgemaakt met de meest gestelde vragen. In deze lijst kan u de vraag terugvinden die reeds in behandeling is, dit wordt aangevuld van zodra hier duidelijkheid over kan gegeven worden. Indien jullie nog vragen hebben die niet in deze FAQ-lijst staan, laat ons dit zeker weten via mail.

FAQ-lijst


Het VAPH raadt aan om huisbezoeken en bezoeken aan het kantoor van het multidisciplinair team (MDT) in het kader van de opmaak van het multidisciplinair verslag tot nader order te annuleren. Indien mogelijk zal uw multidisciplinair team u telefonisch contacteren voor de opmaak van uw verslag. Bepaalde modules kunnen echter niet telefonisch tot stand komen. De opmaak van dergelijke modules wordt uitgesteld totdat huisbezoeken en bezoeken aan het kantoor van het multidisciplinair team opnieuw mogelijk zijn. Het VAPH gaat daarvoor soepel om met de indientermijnen voor modules. Het VAPH doet er alles aan om uw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen, maar gelet op de huidige maatregelen is het in een aantal gevallen onvermijdelijk dat uw multidisciplinair team vertraging oploopt bij het indienen ervan. 

Het VAPH heeft een nieuwsbericht opgemaakt waarin alle maatregelen voor MDT's in terug te vinden zijn. Dit bericht kan u hier terugvinden: 

https://www.vaph.be/sites/default/files/documents/15063/infonota_inf_20_85_-_update_maatregelen_voor_mdts_naar_aanleiding_van_het_coronavirus.pdf

https://www.vaph.be/documenten/infonota-inf20119-update-maatregelen-voor-mdts

 

Op 8 mei 2020 verspreidde het VAPH een infonota ivm de doorstart van mobiele en ambulante begeleiding (en dagondersteuning). Deze geldt ook voor de multidisciplinaire teams. Als een face-to-faceondersteuning aangewezen is, zoals bijvoorbeeld in het kader van module B bij de MDT’s, dan wordt bij voorkeur geopteerd voor ambulante ondersteuning binnen de voorziening, op de dienst zelf of in een daarvoor ingerichte externe setting. De principes en voorwaarden vergelijkbaar met ambulante begeleiding gelden daarbij voor MDT's.

In kader van een nieuwe update op 24 juni 2020 voegen we de meest recente infonota toe. Huisbezoeken zijn toegelaten mits de maatregelen kunnen gegarandeerd worden. 

De maatregelen van van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020 en de bijkomende maatregelen voor de provincie Antwerpen vanaf 29 juli 2020 roepen bij de MDT's en de DOP's vragen op bij de richtlijnen uit infonota 20/151 van 24 juli 2020.
 
Na grondig onderzoek en inhoudelijk overleg blijven de afspraken in de infonota 20/151 van 24 juli 2020 gehandhaafd. De werking van de MDT's en de DOP's kan blijven doorlopen. Klantbezoeken en klantcontacten blijven mogelijk met het in acht nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen. Deze klantcontacten kunnen namelijk gezien worden als essentieel voor de werking.

 


Opgroeien bezorgde volgende mededeling: 

Het agentschap Opgroeien zal de door hen erkende en gesubsidieerde multidisciplinaire teams geen bijkomende richtlijnen geven in verband met COVID-19.
De MDT’s dienen de instructies van de eigen sector te volgen. Zoals steeds vertrouwen wij op de deskundigheid van de MDT’s bij het verrichten van kwaliteitsvolle indicatiestellingen. De MDT’s kunnen rekenen op het begrip en flexibiliteit van onze regionale medewerkers.